DASK Zorunlu Deprem Sigortası

DASK ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Ülkemiz malesef yüksek riskli deprem bölgesinde yer almaktadır. Geçmişte ülkece yaşadığımız ve her zaman güncel olan deprem gerçeği ile daha da bilinçlenerek yaşamak zorundayız. Zorunlu Deprem Sigortası ile, deprem felaketinin doğrudan neden olabileceği maddi zararlar ile, deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, tsunami, yer kayması gibi risklere karşı evimizi ve işyerimizi güvence altına alabiliriz.

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği;Tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Hayır. Ev eşyaları için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı konut sigorta poliçesi alınması mümkündür.

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir, yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır

Zorunlu Deprem Sigortası - DASK bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

İlgini çekebilecek diğer sigorta ürünleri

Yardıma mı ihtiyacınız var?brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name
brand name